Syria - Setelit - Banknotes - Syrian pound

-
1978-
Syria 1 Pound 1978 UNC 5
 
 
 
 
 
 
 
1990-1991
Syria 10 Pounds 1991 UNC 1
Syria 25 Pounds 1991 UNC 2
Syria 50 Pounds 1991 P103e 4
Syria 100 Pounds 1990 P104d UNC 6
 
 
 
 
1998-
Syria 50 Pounds 1998 P107 UNC 5
Syria 100 Pounds 1998 P108 UNC 6
 
 
 
 
 
 
vaihto - myynti - setelit
Syria 3eril 1,50
           
-