Romania - Setelit - Banknotes - Romanian leu

-
1934-1952
Romania 500 Lei 1934 sn155 F-VF 13
Romania 500 Lei 1936 P42a sn327 VF++ 13
Romania 500 Lei 1940 P51 sn944 VF+ 9
Romania 500 Lei 1941 P51 sn434 VF++ 12
Romania 500 Lei 1942 P51 sn124 VF++ 8
Romania 1000 Lei 1941 P52 sn648 XF 9
Romania 1000 Lei 1944 P52 sn029 VF+ 7
-
Romania 2000 Lei 1941 P53 sn652 VF 12
Romania 5000 Lei 1943 P56 XF+ 14
Romania 10000 Lei 1946 sn975 aUNC 16
Romania 100000 Lei 1946 aUNC 15
Romania 1000000 Lei 1947 P60 sn838 VF+ 9,50
Romania 5000000 Lei 1947 P61 UNC 42
Romania 100 Lei 1947 P62 XF+ 14
-
Romania 25 Lei 1952 F-VF- 12,50
Romania 1000 Lei 1948 P85 VF+ 16
         
-
1952 - 1966
Romania 5 Lei 1952 P83b XF- 9
Romania 10 Lei 1966 P94 aUNC 4,50
Romania 25 Lei 1966 sn527 UNC 6
Romania 50 Lei 1966 VF+ 6
Romania 100 Lei 1966 sn381 XF 6,50
   
 
1992-1994
Romania 200 Lei 1992 P100 UNC 2,60
Romania 500 Lei 1992 P101 UNC 2,70
Romania 1000 Lei 1993 P102 UNC 2,95
Romania 5000 Lei 1993 P104 UNC 4,90
Romania 10000 Lei 1994 P105 UNC 5,40
 
 
-
1998 - >
Romania 1 Lei 2009 Polymer UNC 1
Romania 5 Lei 2007 Polymer UNC 1
Romania 1000 Lei 1998 P106 UNC 1
Romania 2000 Lei 1999 Polymer UNC 2
Romania 5000 Lei 1998 UNC 2
Romania 10000 1999 XF 1,25
 
-
 
 
 
 
 
 
 
 
vaihto - myynti - setelit
Romania 500 Lei 1936 sn601 VF+ 9,50
Romania 500 Lei 1940 P51 sn078 F 2
Romania 500 Lei 1941 sn218 VF+ 11
Romania 500 Lei 1942 P51 sn026 VF 7
Romania 2000 Lei 1941 P53 sn441 VF 13
Romania 2000 Lei 1941 sn349 VF+ 15
Romania 5000 Lei 1943 P56 sn608 F-VF 6,50
-
Romania 10000 Lei 1945 P57 sn592 F-VF 6
Romania 100000 Lei 1946 sn579 F 2
Romania 1000000 Lei 1947 P60 sn732 F+ 2
Romania 1000000 Lei 1947 P60 sn928 VF 8
Romania 25 Lei 1966 sn493 aUNC 4,50
Romania 100 Lei 1966 sn940 VF+ 5
Romania 2eril 1,50
-
Romania 100000 1998 F-VF 2,95 / kpl
 
 
 
 
 
 
-
             
-