Italy - Setelit - Banknotes - Italian lira

1904-1951
Italy 5 Lire 1904 VF+ 29
Italy 1 Lire 1939 P26 UNC 7
Italy 2 Lire 1939 P27 UNC 7
Italy 5 Lire 1944 P31C UNC- 7
Italy 10 Lire 1935 (1944) P32b VF++ 9,95
Italy 10 Lire 1944 P32C UNC- 8
Italy 100 Lire 1944 P75a F-VF 7
-
Italy 50 Lire 1951 P91b F-VF 6
Italy 100 Lire 1951 P92a F-VF 6
Italy 1000 Lire 1947 P88 F-VF 29,90
 
 
 
 
 
1962-1980
Italy 1000 Lire 1962-1964 sn259 G.Verdi VF- 9
Italy 5000 Lire 1971-1977 C.Colombo F-VF 12,50
Italy 10000 Lire 1962 Michelangelo sn063 XF 18
Italy 500 Lire 1966 P93a VF+ 4
Italy 500 Lire 1974 P94 VF 4
Italy 1000 Lire 1975 G.Verdi XF 6
Italy 2000 Lire 1983 Galileo P103c sn213 XF 2
-
Italy 1000 Lire 1982 Marco Polo P109b UNC 2
Italy 5000 Lire 1979 sn233 UNC 7
Italy 10000 Lire 1976 sn415 VF+-XF 19,95
Italy 10000 Lire 1980 P106b sn277 aUNC 9,95
 
 
 
 
1984-1994
Italy 1000 Lire 1990 sn601 M.Montessori UNC 1
Italy 2000 Lire 1990 G.Marconi P115 sn061 UNC 3
Italy 5000 Lire 1985 V.Bellini P111c sn370 UNC 7
Italy 10000 Lire 1984 Alessandro Volta P112c sn862 UNC 15
Italy 50000 Lire 1984 Bernini aVF 14
Italy 100000 Lire 1994 Caravaggio aVF 25
 
-
 
 
 
 
 
 
 
 
Military Issue 1943 ( Allied Military Currency )
Italy 1 Lira 1943 XF+ 12,95
Italy 2 Lire 1943 XF+ 14,95
Italy 5 Lire 1943 XF 13,95
Italy 10 Lire 1943 XF 16,95
Italy 50 Lire 1943 VF 16,95
Italy 100 Lire 1943 sn772 F-VF 17,95
500
-
Italy 1000 Lire 1943 sn489 F-VF 69,50
           
-
vaihto - myynti - setelit
Italy 5 Lire 1944 P31C sn498 VF+ 5,95
Italy 10000 Lire 1962 sn460 F+ 3,95
 
Italy 10000 Lire 1962 sn490 VF+ 16,95
 
Italy 2000 Lire 1983 Galileo P103c sn664 XF 2
 
Italy 2000 Lire 1983 Galileo P103c sn385 F 1
Italy 1000 Lire 1982 Marco Polo P109b sn922 UNC 2
Italy 2000 Lire 1990 G.Marconi P115 sn014 XF- 1,50
-
Italy 5000 Lire 1979 sn007 BOND XF- 3,95
Italy 5000 Lire 1979 sn139 XF 4,95
Italy 5000 Lire 1985 V.Bellini P111 sn121 VF+ 4,95
Italy 10000 Lire 1980 P106b sn638 XF 9
Italy 10000 Lire 1984 sn037 XF 11,95
Italy 10000 Lire 1984 sn174 XF+ 12
Italy 10000 Lire 1984 sn625 XF- 10,90
-
Italy 100 Lire 1943 sn288 F-VF 12,95
Italy 1 Lira 1943 sn185A VF+ 6,95
Italy 3eril 2,95
Italy 5 Lire 1944 P31C sn296 XF- 4,95
Italy 1000 Lire Marco Polo 0,50 / kpl
 
Italy 5eril 6,95
 
-
             
-