Indochina - French Indochina - Setelit - Banknotes - French Indochinese piastre - Banque de l'Indochine

-
1929-1939
Indochina 1 Piastre 1929-31 P48 15
Indochina 1 Piastre 1936 VF+ 8
Indochina 10 Cents 1939 P85c UNC 5
 
 
 
 
 
1942-1945
Indochina 5 Cents 1942 P88a VF+ 3
Indochina 5 Cents 1942 P88b aUNC 5
Indochina 10 Cents 1942 P89a VF 3
Indochina 20 Cents 1942 P90 UNC 6
Indochina 50 Cents 1942 P91a VF 3,50
Indochina 1 Piastre 1942-45 P58 VF 12
Indochina 1 Piastre 1942-45 P60 VF 9,50
-
Indochina 50 Piastres 1945 P77 VF 12
Indochina 100 Piastres 1945 P78 VG+ 7
Indochina 100 Piastres 1942-45 P66 VF 16,50
 
 
 
 
 
1947-1954
Indochina 1 Piastre 1951 P76 7
Indochina 1 Piastre 1953 P104 XF-AU 12
Indochina 1 Piastre 1954 VF++ 6
Indochina 5 Piastres 1946 P55c XF 17
Indochina 10 Piastres 1947 P80 VF+ 17,50
Indochina 10 Piastres 1953 P107 VF+ 9,95
Indochina 20 Piastres 1949 VF 16
-
Indochina 100 Piastres 1947 P82b VF 23
Indochina 100 Piastres 1954 XF- 87
 
 
 
 
 
 
vaihto - myynti - setelit
Indochina 100 Piastres 1947-54 P82 VF+ 12e
 
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
-