Ethiopia - Setelit - Banknotes  - Ethiopia Dollar - Birr

-
1945-1966 Dollar
Ethiopia 1 Dollar 1945 VF+ 25
Ethiopia 1 Dollar 1961 P18 VF 16,50
Ethiopia 1 Dollar 1966 P25a aUNC 18,90
5d
Ethiopia 10 Dollars 1966 P27 aUNC 25,50
Ethiopia 50 Dollars 1966 P28a VF+ 75,50
Ethiopia 100 Dollars 1966 P29 VF 36,90
 
1987-2008 Birr
Ethiopia 1 Birr 1991 P41c UNC 1,95
 
Ethiopia 1 Birr 2008 P46e UNC 1,50
Ethiopia 5 Birr 1987 P42 UNC 4
Ethiopia 5 Birr 2006 UNC 3
Ethiopia 10 Birr 1991 P43b UNC 5,50
Ethiopia 10 Birr 2006 UNC 4
Ethiopia 50 Birr 2004 P51b UNC 5,50
 
vaihto - myynti - setelit
Ethiopia 1 Dollar 1961 P18 F+ 3,95
 
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
-