Egypt - Setelit - Banknotes - Egyptian piastre - Egyptian pound

-
1940-1948
Egypt 5 piastres 1940-65 F-VF 3
Egypt 5 piastres 1940 G 4
Egypti 10 piastres L.1940. Pick 168a VF 13,90
Egypt 50 Piastres P21b 1941 aVF 19
Egypt 5 Pounds 1944 P19c 7
Egypt 1 Pound 1945 VF+35
Egypt 1 pound 1948 VF+ 35
 
1958-1964
Egypt 5 Pounds 1958 p31 xf 11
Egypt 10 Pounds 1958 P32 a-unc 25
Egypt 1 Pound 1960 P30 VF+ 9
Egypt 1 Pound 1961-67 XF+ P 37 7
Egypt 10 Pounds 1961-64 VF_XF P 41 8
Egypt 5 Pounds 1964 P40 unc 18
 
 
1972-1978
Egypt 1 Pound 1973-78 P44 VF 5
Egypt 10 Pounds 1972-78 P46 VF 7
         
 
2002-2009
Egypt 5 piastres 2006 UNC 1
Egypt 10 piastres oranssi 2006 UNC 2
Egypt 10 piastres violetti 2006 UNC 2
Egypt 25 piastres 2006 UNC 1
Egypt 50 piastres 2002-07 UNC 2
Egypt 1 Pound 2005-08 UNC 3
Egypt 10 Pounds 2004-09 1
-
vaihto - myynti - setelit
Egypt 4eril 3,50
           
-
             
-