Bosnia Herzegovina - Setelit - Banknotes - Bosnia and Herzegovina dinar - Republika Srpska dinar - Bosnia and Herzegovina convertible mark

-
1992-1993
1994 Bosnia Herzegovina 1 Dinara P39 UNC 2
1994 Bosnia Herzegovina 5 Dinara P40 UNC 4,25
1992 Bosnia Herzegovina 10 Dinara P10 sn898 UNC 1
1992 Bosnia Herzegovina 25 Dinara P11 UNC 1,25
1992 Bosnia Herzegovina 50 Dinara P12 UNC 1,25
1992 Bosnia Herzegovina 100 P13 UNC 1,20
1992 Bosnia Herzegovina 500 Dinara P14 UNC 1,20
-
1992 Bosnia Herzegovina 1000 Dinara P15 UNC 1,50
1993 Bosnia Herzegovina 5000 Dinara P16 UNC 4,95
1993 Bosnia Herzegovina 10000 Dinara P17 UNC 4,50
1992-93 Bosnia Herzegovina 10-100000 Dinara P34a Stamped UNC 1,85
1992-93 Bosnia Herzegovina 25-1000000 Dinara P35a UNC 1,20
1992-93 Bosnia Herzegovina 50-10000000 Dinara P36 UNC 1,90
1992-93 Bosnia Herzegovina 100-100000 Dinara P56 Stamped UNC 3,50
-
1992-1993
1992 Bosnia Herzegovina 10 Dinara P133 UNC 1,50
1992 Bosnia Herzegovina 50 Dinara P134 UNC 2
1992 Bosnia Herzegovina 100 Dinara P135 UNC 2
1992 Bosnia Herzegovina 500 Dinara P136 UNC 1,95
1992 Bosnia Herzegovina 1000 Dinara P137 UNC 1,95
1993 Bosnia Herzegovina 100000 Dinara P141 UNC 2,50
1993 Bosnia Herzegovina 10000000 Dinara P144 UNC 2,50
-
1993 Bosnia Herzegovina 100000000 Dinara P147 UNC 1,95
 
 
 
 
 
 
 
1993
1993 Bosnia Herzegovina 5000 Dinara P149 UNC 1,50
1993 Bosnia Herzegovina 50000 Dinara P150 UNC 1,95
1993 Bosnia Herzegovina 100000 Dinara P151 UNC 1,95
1993 Bosnia Herzegovina 1000000 Dinara P152 UNC 1,95
1993 Bosnia Herzegovina 5000000 Dinara P153 sn259 UNC 2
1993 Bosnia Herzegovina 100000000 Dinara P154 UNC 2,35
 
-
 
 
 
 
 
 
 
 
1998
1998 Bosnia Herzegovina 50 Pf P57a UNC 3,60
1998 Bosnia Herzegovina 50 Pf P58a UNC 3
1998 Bosnia Hertzegovina 1 M P59a sn757 UNC 2
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
-
vaihto - myynti - setelit
Bosnia Herzegovina 10 Dinara 1992 P10 UNC 1
Bosnia Herzegovina 25 Dinara 1992 P11 UNC 1
Bosnia Herzegovina 50 Dinara 1992 P12 UNC 1 
Bosnia Herzegovina 100 Dinara 1992 P13 UNC 1 
Bosnia Herzegovina 500 Dinara 1992 P14 UNC 2 
 
Bosnia Herzegovina 1000 Dinara 1992 P15 UNC 3
 
Bosnia Hertzegovina 5000000 Dinara 1993 UNC 2
-
Bosnia Herzgovina 100000000 Dinara 1993 P154 aUNC 1,50
Bosnia Hertzegovina 1 M 1998 P59a UNC 2
Bosnia Herzegovina 500 Dinara 1992 UNC 3
1992 Bosnia Herzegovina 10 Dinara P10 sn295 UNC 1