Bohemia Moravia - Setelit - Banknotes - Bohemian and Moravian koruna

-
Bohemia Moravia 1 Korun 556b leimattu harv. 9
Bohemia Moravia 1 korun 1940 PICK 3a XF 7
Bohemia Moravia 5 korun 1940 Pick 4s. UNC specimen 12
Bohemia Moravia 10 korun 1942 Pick 8s. UNC specimen 12
Bohemia Moravia 10 kronen 1942 sn795 9
Bohemia Moravia 20 korun 1944 Pick 9s. UNC specimen 13
Bohemia Moravia 20 kronen 1944 sn683 9
-
Bohemia Moravia 50 Korun 1940 Specimen AU-UNC 15
Bohemia Moravia 50 korun 1944 p10s unc specimen 17
 
Bohemia moravia 100 Korun 1940 pk. 7 Specimen sn367 UNC 16
Bohemia Moravia 100 korun 1940 Pick 7a. 9
Bohemia Moravia 500 KORUN 1942 P-12s Specimen UNC- 26
Bohemia moravia 1000 Korun 1942 pk. 14 Specimen. UNC 19
Bohemia Moravia 1000 korun 1942 14,50
-
Bohemia moravia 5000 Korun 1944. pk. 17 specimen UNC 27
Bohemia Moravia 5000, korun 1944 aUNC Specimen 18,50
     
 
 
 
vaihto - myynti - setelit
Bohemia Moravia 10 kronen 1942 sn921 7,50
Bohemia Moravia 50 kronen 1940 12
Bohemia Moravia 100 korun 1940 Specimen sn472 UNC 16,50
 
 
 
 
-